Referat for 2016

Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2016

Lørdag den 18. februar 2017, kl. 14.00 på Restaurant Da Vinci, Havnevej 7, 9560 Hadsund.

 

Velkommen

Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de 12 deltagere (og 3 børn).

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Peter foreslog, at Jørgen Weinreich blev valgt som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Jørgen Weinreich konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet. Jørgen Weinreich meldt generalforsamlingen for åben og for beslutningsdygtig.

 

Pkt. 2 – Formandens beretning

Peter fortalte, at der ikke har været nogen ude at besøge hjemmet i år. Der var heller ikke Nogen endelige planer om det. Måske vil Peter tage derud om to år.

Finn og Jytte har nogle venner, som er på vej til Indien for at besøge børnehjemmet. Det kunne være, at vi kunne få dem til at vise billeder til næste generalforsamling.

Peter nævnte, at han godt kunne tænke sig, at have kvartals møder med Jenny Gupta, så vi løbende vidste endnu mere om, hvad der skete på hjemmet. Det vil også gøre, at vi kan give vores medlemmer flere nyheder fra hjemmet.

Derudover fortalte Peter, at et af vores trofaste medlemmer Ellinor Andersen desværre var gået bort. Hendes navn står også ude på børnehjemmet flere steder. Når hun havde fødselsdag, ville hun ikke have nogen gaver – men penge, som hun sendte ned til børnehjemmet. Vi vil mindes hende, og det gør de også på børnehjemmet.

 

Den årlige rapport

Peter viste den årlige rapport på storskærm, og gennemgik den. Rapporten ligger på vores hjemmeside www.hyderabadfonden.dk. I er meget velkommen til at læse den.

Her er et lille udpluk af, hvad Peter fortalte om:

Dinoo Khanna er stoppet, og Jenny Gupta har overtaget hjemmet. Dinoo Khanna har skrevet et lille og smukt afslutningsord. Dinoo Khanna følte, at hun dengang blev nødt til at overtage hjemmet fra Fru Dhage. Det var ikke af pligt, men af omsorg og kærlighed til børnene og hjemmet. Det er meget rørende at læse. Hun har et stort og varmt hjerte, som har hjulpet børnene i al hendes tid som leder.

Der er 270 børn i alt på hjemmene – aldersgruppen er 5-18 år. De har det rigtig godt.

Der er billeder fra deres ture og aktiviteter. Det er f.eks. dans og skuespil, kunst af genbrugsmaterialer, 10. klasses børn besøger tempel med bus. Der er også ekskursion for dem, der er tilbage i sommerferien – og gamle historier laves som skuespil.

Hvis I husker filmen Gandhi, så var der en mand, der var en stor hjælp for Gandhi, der hed Nehru. Han har været med til at indvi hjemmet.

I den årlige rapport står der også om, hvem der har støttet og hvem der støtter hjemmet. Her står vi også på. Der er en søster organisation fra Holland, som også donerer penge til hjemmet. Børnehjemmet har dygtige folk, der sidder flere forskellige steder i Hyderabadområdet, som også hjælper hjemmet.

Derudover har hjemmet lavet en prisliste (God bless our donors). Den bliver brugt til at donorerne kan se, hvad det skal gøres for at hjælpe – en tjekliste. F.eks. en morgenmad for hele hjemmet koster 300 kr.

Microsoft har haft børnene med på tur, og hvis de ville give børnene et måltid mad, så kostede det 300 kr.

Et sponsorship til uddannelse koster 600 kr. pr. barn pr. år – men med tøj m.m. 1.200 kr. pr. barn pr. år.

Alle på hjemmet gør virkelig alt, hvad de kan for at gøre det bedste for børnene med mad, tøj uddannelse m.m.

Der har været afholdt Sundhedslejr, hvor alle børn blev tjekket af læger, øjenlæger og tandlæger. De gør det alle gratis. Så alle børn er sunde og raske. Der er billeder i årsrapporten.

De er meget glade for den støtte vi giver dem. Det takker de mange gange for.

Vores hjælp

Vi har sendt omkring 126.000 kr. ned til børnehjemmet i 2016. De penge bliver brugt til skole, faste udgifter, tøj til børnene.

 

Hyderabadfonden – hvordan går det?

I 2016 er der kommet 1 nyt medlem. Derudover har vi lukket for 4 medlemmer, da der ikke har været indbetalt i 2015 og 2016.

Vi har nu 120 medlemmer i Hyderabadfonden. Det betyder, at vi hjælper 120 børn på børnehjemmet. Det kan være, at der er et medlem, der sponsorerer et barn, en hel familie der sponsorerer et barn, eller et medlem der sponsorerer flere børn. Der er mange varianter.

Vores kontingent har været 61 kr. i over 40 år – men de fleste betaler 100 kr. om måneden. Vi vil ændre vores kontingent til 100 kr. pr. måned for fremtidige medlemmer. Vores eksisterende medlemmer vil vi opfordre til at forhøje beløbet til 100 kr. Men det er bestemt ikke et krav.

Formanden sluttede sin beretning med en tak til Jenny Gupta for en fantastisk indsats. Endvidere en tak til bestyrelsen, Finn for sin gode hjælp, Jan Ravn for det store arbejde med regnskaberne, Purnima der sørger for alt det administrative arbejde, samt Dansk Revision i Randers, der i alle årene har påtaget sig revisionsarbejdet uden honorar. Til sidst men ikke mindst tak til alle gamle og nye sponsorer, som betaler måned for måned.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab

Fondens kasserer Jan Ravn redegjorde for regnskabet for 2016. Jan Ravn fortalte også, at Dansk Revision Randers synes, at regnskabet giver et retvisende billede – de havde ingen bemærkninger.

Grunden til at der er mindre indbetalt i 2016 end i 2014, er blandt andet, fordi der er et medlem, der betaler til 7 børn, men pengene er først kommet sent på året (efter pengene blev sendt til børnehjemmet) – de vil komme ind i næste års regnskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og det kan ses på fondens hjemmeside.

 

Pkt. 4 – Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Finn Ortved Petersen var på valg som bestyrelsesmedlem. Han blev genvalgt uden afstemning.

Jan Ravn var på valg som bestyrelsesmedlem/kasserer. Han blev genvalgt uden afstemning.

  

Pkt. 6 – Valg af 1 suppleant

Purnima Ortved Kjær var på valg som suppleant. Hun blev genvalgt uden afstemning.

 

Pkt. 7 – Valg af revisor

Revision Danmark, Randers blev genvalgt som fondens revisor.

 

Pkt. 8 – Eventuelt

Vi talte om, at der er nogle medlemmer, der godt kunne tænke sig at høre mere fra hjemmet / fonden.

Vi får mails fra hjemmet med invitationer – vi kan måske tale lidt med dem om, at vi kunne høre om arrangementerne i stedet for at få invitationen.  Når Peter får sat i værk, at have kvartalsmøder med Jenny Gupta, vil der være mulighed for at kunne sende en kvartalsinfo til medlemmerne.

Det kunne også være at en af de store piger eller drenge vil skrive eller optage lidt dagbog og sende til os.

Bestyrelsen vil tale sammen om – hvordan vi får lavet nye tiltag, som er en fordel for både hjemmet og fonden.

Til slut takkede Peter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

 

Referent / Purnima Ortved Kjær

PS: Nej, fotoet er ikke fra generalforsamlingen i Hadsund, men fra den årlige julefest på hjemmet 🙂