Fonden

Hyderabad Fonden består af sponsorer, som indbetaler 100 kr om måneden som går ubeskåret til et barn på hjemmet. Nogle sponsorer hjælper mere end et barn.

Hvert år afholder fonden en generalforsamling, hvor regnskabet fremlægges, og bestyrelsen sammensættes. De sponsorer, der ikke deltager i generalforsamling – og det er flertallet – modtager regnskab og referat pr brev.

Hver enkel får julekort fra børnene og fra hjemmet, og mange skriver også selv ud til børnene.

Den danske hjælp startede med Finn Ortved Petersens besøg på børnehjemmet i 1974. Han var rejst til Hyderabad for at adoptere et barn fra børnehjemmet, og her mødte han Mrs Dhage, som gjorde stort indtryk på ham. Ressourcerne var på det tidspunkt ved at være udtømt, og hjemmet var i fare for at lukke. Mrs Dhage bad Finn Ortved Petersen om hjælp til at redde hjemmet, en opgave han satte sig for at tage fat på.

Du kan klikke på dette link for at læse Finn Orved Petersens indlæg fra børnehjemmets jubilæumsudgivelse:

Indlæg fra Jubilæumsbladet

Hyderabadfonden blev startet og bestod i begyndelsen af Jytte og Finn Ortved Petersen og familie, venner og kolleger. Efterhånden bredte rygtet sig om det gode formål, og selvom fonden aldrig har annonceret eller reklameret, er der nu over 100 private sponsorer over hele landet. Også foreninger og klubber som SAS brancheklub er med til at støtte børnehjemmet.
I 2011 sendte Hyderabadfonden 152.000 kr til børnehjemmet, og det er meget tydeligt, at vi over de sidste 30 år virkelig har gjort en forskel. Børnehjemmet er blevet i stand til at hjælpe flere og flere børn og give dem bedre og bedre muligheder. Det ses på bygninger, soveforhold, skole, materialer, ernæring og meget mere.

Indien er et så stort og fattigt land, at 152.000 kr smidt ned fra himlen måske ikke er meget mere end en dråbe i havet. Men vi ved, at de penge vi næste år sender til børnehjemmet i Hyderabad redder 250 børn.