Årsrapporten fra Hyderabad Children’s Aid Society 2022

Årsrapporten fra Hyderabad Children’s Aid Society 2022

Her kan I læse årsrapporten fra Hyderabad Children’s Aid Society, som er den lokale forening i Hyderabad, der sikrer at alt fungerer som det skal på hjemmet. Også her arbejder bestyrelsen frivilligt, og de gør et stort arbejde for at skabe fremgang og hjælpe hjemmet, hvis det støder ind i problemer.

Referat af Generalforsamlingen for 2021

Det blev også denne gang en “papir-generalforsamling”. Vi glæder os til, at vi forhåbentlig næste år kan mødes fysisk igen.

Her er referat og formandens beretning:

Sol og Strand-fond fortsætter sit fantastiske sponsorat af uddannelse for unge på børnehjem i Indien

Donation på 100.000 kroner fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” gør det muligt at give 20 unge på børnehjemmet ”Rhadakishan Homes” i Hyderabad i Indien en universitetsuddannelse.

Det er første gang, at der foregår udlodning fra fonden, og hos børnehjemmets danske repræsentant er der taknemlighed over, at projektet er blandt de udvalgte.

– Det er meget rørende og meget imponerede, at fonden vælger at støtte vores arbejde med at hjælpe børnene på børnehjemmet. Det er et skulderklap for det frivillige arbejde, vi udfører. 100.000 kroner er mange penge her i Danmark, men i Indien kan 1 million rupees, som det svarer til, gøre en meget stor forskel, siger Peter Simonsen, der er formand for Hyderabadfonden, som består af sponsorer, der støtter driften af børnehjemmet.

Børnehjemmet blev oprettet i 1955 af et indisk ægtepar, som fravalgte at få børn, da de ikke kunne bære, at fattige børn blev efterladt af deres forældre uden for hospitaler og templer. Ægteparret dedikerede deres liv til at give 200 børn en bedre skæbne end den, de var stillet i udsigt. I dag er der i alt 250 drenge og piger på børnehjemmet, hvor der er ansat en leder og 15 medarbejdere.

– Det er lykkedes at få etableret en skole på børnehjemmet, som nu er blevet anerkendt af den indiske regering. Takket være den undervisning er flere af børnene blevet så dygtige, at de rummer potentiale til at læse videre, men det er vanskeligt at skaffe økonomi til. Det er lykkedes at rejse sponsorer til at sende enkelte på universitetet. Med denne donation kan vi sikre en universitetsuddannelse for 20 elever, fortæller Peter Simonsen og tilføjer, at uddannelse har stor betydning i et land uden socialt sikkerhedsnet og med et kastesystem.

– Kommer man fra et børnehjem, betragtes man som den absolut laveste rangerende i kastesystemet i Indien. Derfor kan uddannelse medvirke til at bryde den sociale arv.

Donationen på de 100.000 kroner giver blandt andet også mulighed for at udføre reparationer på børnehjemmet, som har været ramt af stormskader. Endvidere har covid-19 betydet, at børnehjemmet har været afskåret fra at modtage de sædvanlige madleverancer fra lokalbefolkningen. Derfor vil en del af pengene blive øremærket indkøb af mad.

Hyderabadfonden har altid stået vores hjerte nært, og det varmer at vide, at fonden er med til at sikre uddannelse, som vi altid har ment er vigtig for et samfund og i endnu højere grad for et land som Indien, siger Margit og Kjeld Andersen.

Hvis du vil læse mere om Fonden Sol og Strand

Sol og Strand-fond sikrer uddannelse for unge på børnehjem i Indien

Donation på 100.000 kroner fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” gør det muligt at give 20 unge på børnehjemmet ”Rhadakishan Homes” i Hyderabad i Indien en universitetsuddannelse.

Det er første gang, at der foregår udlodning fra fonden, og hos børnehjemmets danske repræsentant er der taknemlighed over, at projektet er blandt de udvalgte.

– Det er meget rørende og meget imponerede, at fonden vælger at støtte vores arbejde med at hjælpe børnene på børnehjemmet. Det er et skulderklap for det frivillige arbejde, vi udfører. 100.000 kroner er mange penge her i Danmark, men i Indien kan 1 million rupees, som det svarer til, gøre en meget stor forskel, siger Peter Simonsen, der er formand for Hyderabadfonden, som består af sponsorer, der støtter driften af børnehjemmet.

Børnehjemmet blev oprettet i 1955 af et indisk ægtepar, som fravalgte at få børn, da de ikke kunne bære, at fattige børn blev efterladt af deres forældre uden for hospitaler og templer. Ægteparret dedikerede deres liv til at give 200 børn en bedre skæbne end den, de var stillet i udsigt. I dag er der i alt 250 drenge og piger på børnehjemmet, hvor der er ansat en leder og 15 medarbejdere.

– Det er lykkedes at få etableret en skole på børnehjemmet, som nu er blevet anerkendt af den indiske regering. Takket være den undervisning er flere af børnene blevet så dygtige, at de rummer potentiale til at læse videre, men det er vanskeligt at skaffe økonomi til. Det er lykkedes at rejse sponsorer til at sende enkelte på universitetet. Med denne donation kan vi sikre en universitetsuddannelse for 20 elever, fortæller Peter Simonsen og tilføjer, at uddannelse har stor betydning i et land uden socialt sikkerhedsnet og med et kastesystem.

– Kommer man fra et børnehjem, betragtes man som den absolut laveste rangerende i kastesystemet i Indien. Derfor kan uddannelse medvirke til at bryde den sociale arv.

Donationen på de 100.000 kroner giver blandt andet også mulighed for at udføre reparationer på børnehjemmet, som har været ramt af stormskader. Endvidere har covid-19 betydet, at børnehjemmet har været afskåret fra at modtage de sædvanlige madleverancer fra lokalbefolkningen. Derfor vil en del af pengene blive øremærket indkøb af mad.

Hyderabadfonden har altid stået vores hjerte nært, og det varmer at vide, at fonden er med til at sikre uddannelse, som vi altid har ment er vigtig for et samfund og i endnu højere grad for et land som Indien, siger Margit og Kjeld Andersen.

Hvis du vil læse mere om Fonden Sol og Strand

Referat af Generalforsamlingen for året 2018

Ref. fra generalforsamling i Hyderabadfonden for 2018

Søndag den 17. marts 2019, kl. 11.00 på Restaurant Da Vinci, Havnevej 7, 9560 Hadsund.

 

Velkommen

Formanden for fonden Peter Simonsen bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Peter foreslog, at Jørgen Weinreich blev valgt som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Jørgen Weinreich konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Jørgen Weinreich erklærede generalforsamlingen for åben, rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Pkt. 2 – Formandens beretning

Jeg har været på børnehjemmet med min familie her i december måned. Vi er blevet bekræftet i at det er et fantastisk sted. De modtog mine døtre med åbne arme og inviterede dem ind i deres verden på en anden måde, end jeg selv har oplevet på hjemmet. Det var fantastisk at opleve. På samme måde var det også en kæmpestor fornøjelse at opleve, hvordan min kone Karina kom tæt på de små børn på hjemmet. Jeg kunne nyde dette og samtidigt også bruge noget tid sammen med de voksne, der få hjemmet til at fungere så godt.

Vi blev taget imod med stor anerkendelse for, at vi her i fonden er villige til at hjælpe nogle mennesker så langt væk. De er meget seriøse med at tage imod os på den rigtige måde, og der var blandt andet forberedt et stort danseshow, som børnene tydeligvis havde gået meget op i. Vi skal nok lægge nogle af videoerne på hjemmesiden…

Læs hele referatet her:

Referat af generalforsamlingen i Hyderabadfonden for 2018